Novice

Bodite na tekočem

Vse novice

COVID-19

Ostalo

Deveti protikoronski paket (PKP9)

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 7. 7. 2021 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), t. i. »deveti protikoronski paket oziroma PKP9«. Zakon je stopil v veljavo dne 14. 7. 2021. Za potrebe enostavnejšega pregleda ukrepov iz PKP9 smo za vas v nadaljevanju pripravili povzetek pomembnejših novosti iz zakona. Celotni zakon je...
Preberi več →

Chambers Global 2021 – uvrstitev med vodilne odvetniške pisarne v Sloveniji

Naša odvetniška družba je bila s strani ugledne mednarodne publikacije Chambers and Partners Global 2021 ponovno uvrščena med vodilne odvetniške družbe za korporacijsko / gospodarsko pravo v Sloveniji. Prav tako smo izjemno ponosni, da sta bila uvrščena tudi naša managing partnerja Matej Kavčič in Simon Bračun, pri čemer je Matej ohranil svojo izjemno uvrstitev pod kategorijo Band 1. Čestitamo celotnemu...
Preberi več →

Osmi protikoronski paket (PKP8)

Državni zbor Republike Slovenije je na izredni seji dne 3.2.2021 sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) t. i. »osmi protikoronski paket oziroma PKP8«. Zakon je stopil v veljavo dne 5.2.2021. Zakon prinaša podaljšanje ukrepov predvsem na področju zaščite delovnih mest, kot sta delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in subvencioniranje krajšega delovnega...
Preberi več →

Sedmi protikoronski paket (PKP7)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 29.12.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) – t. i. »PKP7«. Zakon je stopil v veljavo dne 31.12.2020. Zakon prinaša ukrepe na področju gospodarstvu in zaščite delovnih mest, ob tem pa tudi krizne dodatke za posamezne skupine prebivalstva. Novosti vključujejo tudi začasne ukrepe na področju...
Preberi več →

Šesti protikoronski paket (PKP6)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 25.11.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), t. i. »PKP6«. Zakon med drugim prinaša subvencioniranje gospodarskih subjektov za čakanje zaposlenih na delo, novosti glede sklica in izvedbe skupščin, podaljšanje moratorija na kredite, subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, delno nadomestitev fiksnih stroškov prizadetim gospodarskim subjektom, odlog plačila najemnine za...
Preberi več →

Peti protikoronski paket (PKP5)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 15.10.2020 sprejel Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) – t. i. »PKP5«. Poglavitni ukrepi v PKP5 se nanašajo na nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka, na povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo ter na izredne...
Preberi več →

Presoja ustavnosti interventnih ukrepov, ki spreminjajo Gradbeni zakon

Ustavno sodišče Republike Slovenije je dne 2.7.2020 v obravnavo sprejelo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. člena ZIUOOPE (PKP-3) v povezavi s četrtim odstavkom 100.d člena, 100.e in 100.f členom ter drugim odstavkom 100.g člena ZIUZEOP (PKP-1). Do dokončne odločitve je Ustavno sodišče izvrševanje navedenih členov zadržalo. Sklep je dostopen na naslednji povezavi. Z navedenimi členi so bile...
Preberi več →

Četrti protikoronski paket (PKP4)

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 9.7.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) – t. i. »četrti protikoronski paket oziroma PKP4« (v nadaljnjem besedilu: Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 11.7.2020. Zakon določa začasne ukrepe za pripravo na drugi val COVID-19 na področju dela in delovnih razmerij, štipendij, zdravstva in socialno...
Preberi več →

Tretji protikoronski paket – ZIUOOPE

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 29.5.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) – t. i. »tretji protikoronski paket« (v nadaljnjem besedilu: Zakon), ki velja od dne 31.5.2020. Zakon se nanaša na različne začasne ukrepe s področij dela, javnih financ, gospodarstva, infrastrukture, socialnega in invalidskega varstva, poslovanja sodišč, tujih naložb, zdravstva,...
Preberi več →

Tretji protikoronski paket – IZOOPIZG

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 29.5.2020 sprejel Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG, v nadaljnjem besedilu: Zakon), ki velja od dne 31.5.2020. Namen Zakona je omogočiti pospešen zagon pomembnih investicij v Republiki Sloveniji v najkrajšem možnem času po koncu epidemije COVID-19, in sicer tako, da se pospeši...
Preberi več →

Bistveni ukrepi v zvezi z epidemijo in njenim preklicem

Vlada Republike Slovenije je dne 14. 5. 2020 z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena dne 12. 3. 2020. Odlok je začel veljati dne 15. 5. 2020, uporablja pa se od dne 31. 5. 2020. S preklicem epidemije tako večina ukrepov iz protikorona paketov velja zgolj še do...
Preberi več →

Pravo varstva konkurence in državne pomoči (z dne 17.5.2020)

V luči dogajanja, povezanega z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19), smo pripravili pregled dogajanj na področju konkurenčnega prava, ki bi v trenutni situaciji lahko bili relevantni. Državne pomoči Za pomoč podjetjem v trenutni situaciji lahko države članice odobrijo ukrepe znotraj že obstoječega okvirja, zlasti na podlagi določb 107(2)(b), 107(3)(b) ter 107(3)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), kot tudi z uporabo de minimis pravil...
Preberi več →

Protikorona paket 1 – Q & A

Državni zbor je na seji dne 28.4.2020 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – ZIUZEOP-A (v nadaljnjem besedilu tudi: Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 1.5.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Spremenjeni 22., 26., 28., 33., nova 33.a in 33.b, 34.,...
Preberi več →

Protikorona paket 2 – Q & A

Državni zbor Republike Slovenije je dne 28.4.2020 sprejel Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu tudi: Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 1.5.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zakon določa (1) ukrepe za zagotovitev dodatne likvidnosti gospodarstvu, (2) spremembe in dopolnitve nekaterih zakonov ter (3) začasni ukrep, ki se...
Preberi več →

Novela ZZUSUDJZ (sodne, upravne, druge javnopravne zadeve) – Q & A

Državni zbor Republike Slovenije je dne 28.4.2020 sprejel novelo Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljnjem besedilu tudi: Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 1.5.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V nadaljevanju vam ob primerjavi trenutno veljavnega Zakona o začasnih ukrepih...
Preberi več →

Legal500 – Uvrstitev odvetniške družbe in vodilnih pravnikov

Kljub situaciji, s katero se trenutno spopadamo, smo veseli, da lahko delimo nekaj dobrih novic! Z veseljem sporočamo, da je naša odvetniška družba s strani ugledne mednarodne publikacije The Legal 500 (Legalease) ponovno uvrščena med „leading firms“ v kategorijo  Tier1 (tj. najvišja možna uvrstitev). Managing partnerja, Matej Kavčič in Simon Bračun, sta uvrščena kot „Leading Individuals“, partnerji Aleksandra Mitić, Rok...
Preberi več →

Mega zakon (ZIUZEOP): Odlog plačila kreditnih in drugih obveznosti (1/5)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 2.4.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo (Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 11.4.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zakon med drugim določa pravila glede (1) odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, (2) delovnih razmerij in socialni prispevkov (3) zdravstvenega in...
Preberi več →

Mega zakon (ZIUZEOP): Delovna razmerja in socialni prispevki (2/5)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 2.4.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo (Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 11.4.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zakon med drugim določa pravila glede (1) odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, (2) delovnih razmerij in socialni prispevkov (3) zdravstvenega in...
Preberi več →

Mega zakon (ZIUZEOP): Zdravstveno in socialno varstvo (3/5)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 2.4.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo (Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 11.4.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zakon med drugim določa pravila glede (1) odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, (2) delovnih razmerij in socialni prispevkov (3) zdravstvenega in...
Preberi več →

Mega zakon (ZIUZEOP): Izvršba, insolventnost in druge finančne obveznosti (4/5)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 2.4.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo (Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 11.4.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zakon med drugim določa pravila glede (1) odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, (2) delovnih razmerij in socialnih prispevkov, (3) zdravstvenega in...
Preberi več →

Mega zakon (ZIUZEOP): Drugo (preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, zavarovalništvo in trg finančnih instrumentov, plače in nadomestila plač ter premestitve v javnem sektorju, izvajanje javnih storitev, javno naročanje in varstvo okolja) (5/5)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 2.4.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo (Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 11.4.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zakon med drugim določa pravila glede (1) odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, (2) delovnih razmerij in socialni prispevkov (3) zdravstvenega in...
Preberi več →

Obdelava osebnih podatkov v kontekstu izbruha virusa COVID-19

V nadaljevanju smo pripravili kratek pregled nekaterih stališč in mnenj slovenskega Informacijskega pooblaščenca (v nadaljnjem besedilu: IP) glede obdelave in varstva osebnih podatkov v kontekstu izbruha virusa SARS-CoV-2 (COVID-19), ki smo jih strnili v obliki vprašanj in odgovorov. Ali in pod kakšnimi pogoji veljavna zakonodaja v Sloveniji dovoljuje obdelavo zdravstvenih podatkov zaposlenih, zlasti glede merjenja in spremljanja telesne temperature zaposlenih...
Preberi več →

Sodelovanje in glasovanje delničarjev na skupščinah po elektronski poti

Cenjene stranke, glede na prihajajoče obdobje za izvedbo rednih letnih skupščin gospodarskih družb smo v obliki vprašanj in odgovorov pripravili pregled nekaterih določb Zakona o gospodarskih družba (ZGD-1), ki urejajo možnost sodelovanja delničarjev in drugih organov na skupščini po elektronski poti, tj. brez fizične prisotnosti. Glede na trenutne ukrepe, povezane s SARS-CoV-2 (COVID-19), je predmetna tematika trenutno še posebej aktualna....
Preberi več →

Nagrada za Deal of the Year za Slovenijo

Z veseljem sporočamo, da je naša odvetniška družba prejela prestižno nagrado CEE Legal Matters Deal of the Year za Slovenijo. Naša odvetniška družba je sodelovala na dveh od treh zadevah, ki so bile v ožjem izboru za predmetno nagrado, ki je vsako leto podeljena s strani CEE Legal Matters. Nagrado smo prejeli za pravno svetovanje pri privatizaciji Abanke d.d. Čestitke...
Preberi več →

Odredba predsednika Vrhovnega sodišča RS (z dne 30.3.2020)

Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je dne 30.3.2020 na podlagi 4. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) izdal odredbo, s katero je dodatno opredelil postopke, ki se ne štejejo za nujne zadeve v času trajanja epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), in podal druge ukrepe...
Preberi več →

Ukrepi s področja bančništva in financ (COVID-19)

Zaradi epidemije virusa SARS-COV-2 (COVID-19) pristojni organi na vseh področjih sprejemajo številne ukrepe za obvladovanje širjenja bolezni in njenih posledic. V nadaljevanju so povzeti ukrepi, sprejeti v finančnem sektorju. Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju Državni zbor Republike Slovenije je dne 20.3.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju z namenom olajšati izpolnjevanje davčnih obveznosti davčnim zavezancem. Zakon...
Preberi več →

Pregled delovnopravnih ukrepov v luči COVID-19 (z dne 25.3.2020)

V luči dogajanja, povezanega z virusom SARS-COV-2 (COVID-19), smo pripravili pregled nekaterih delovnopravnih ukrepov, ki bi v trenutni situaciji lahko bili relevantni. Začasna prerazporeditev delovnega časa Če so izpolnjene predpostavke in pogoji za začasno prerazporeditev delovnega časa, lahko delodajalec začasno neenakomerno prerazporedi delovni čas. Začasna napotitev delavcev na čakanje na domu Delavec lahko po dogovoru z delodajalcem preventivno ostane doma....
Preberi več →

Paket ukrepov Vlade RS

Vlada RS je danes, 24.3.2020, predstavila smernice in ukrepe za pripravo zakonskega paketa »mega zakona« za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu za blažitev posledic korona epidemije v vrednosti okoli 2 milijardi evrov. Zakon, ki ga paket predvideva, sicer še ni sprejet. Ukrepi, ko bodo sprejeti, naj bi veljali od uveljavitve zakona do 31.5.2020 in so predstavljeni v nadaljevanju. I) Ukrepi za...
Preberi več →

Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev

Dne 20. 3. 2020 je bil v okviru nujnega zakonodajnega postopka sprejet Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, ki bo pod določenimi pogoji omogočal kreditojemalcem odlog plačila po kreditnih pogodbah in na ta način lajšal posledice nastajajočih gospodarskih razmer zaradi epidemije COVID-19. Zakon je začel veljati 29.3.2020, en dan po objavi v Uradnem listu. Zavezanci Zavezanci za ukrep...
Preberi več →

Povzetek vladnih ukrepov v luči COVID-19 (z dne 20.3.2020)

Cenjene stranke, dne 16. 3. 2020 smo objavili povzetek ukrepov pristojnih organov za zajezitev virusa SARS-COV-2 (COVID-19). Ker so bili od takrat sprejeti dodatni, novi ukrepi, smo pripravili povzetek le-teh. Prepoved zbiranja na javnih površinah Dne 20.3.2020 ob 00:00 uri je začel veljati Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih...
Preberi več →

Preventivno prestrukturiranje v luči aktualnih gospodarskih razmer (COVID-19)

Glede na negotove aktualne gospodarske razmere, kot rezultat epidemije COVID-19, v katerih je upad potrošnje ter prihodkov družb neizbežen, je mogoče utemeljeno pričakovati predvsem velik pritisk na poslovanje in delovanje manjših in srednje velikih družb. Položaj v katerem se trenutno nahaja tudi slovenko gospodarstvo se, sicer v svoji omiljeni obliki, približuje tistemu, ki je nastopil po gospodarski krizi v letu...
Preberi več →

Pogodbena (poslovna) razmerja v luči COVID-19

Virus SARS-COV-2 (oziroma bolezen COVID-19) že ima občuten vpliv na naše vsakodnevno življenje, posledično pa bo najverjetneje imel vpliv tudi na poslovna (pogodbena) razmerja. V luči okoliščin, ki so nastale zaradi virusa SARS-COV-2 (oziroma bolezni COVID-19), bodo za stranke pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti med drugim relevantne sledeče zakonske določbe oziroma pravni instituti: Pravni institut Namen in pomen instituta Oprostitev dolžnika...
Preberi več →

Povzetek vladnih ukrepov v luči COVID-19 (z dne 16.3.2020)

Cenjene stranke, v luči dogajanja, povezanega z virusom SARS-COV-2 (COVID-19), smo pripravili povzetek nekaterih ukrepov pristojnih organov, ki bi v trenutni situaciji lahko bili relevantni. Začasna prepoved prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji Dne 16.3.2020 ob 00:00 uri je stopil v veljavo Odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Odlok velja do preklica....
Preberi več →

Deveti protikoronski paket (PKP9)

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 7. 7. 2021 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), t. i. »deveti protikoronski paket oziroma PKP9«. Zakon je stopil v veljavo dne 14. 7. 2021. Za potrebe enostavnejšega pregleda ukrepov iz PKP9 smo za vas v nadaljevanju pripravili povzetek pomembnejših novosti iz zakona. Celotni zakon je...
Preberi več →

Osmi protikoronski paket (PKP8)

Državni zbor Republike Slovenije je na izredni seji dne 3.2.2021 sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) t. i. »osmi protikoronski paket oziroma PKP8«. Zakon je stopil v veljavo dne 5.2.2021. Zakon prinaša podaljšanje ukrepov predvsem na področju zaščite delovnih mest, kot sta delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in subvencioniranje krajšega delovnega...
Preberi več →

Sedmi protikoronski paket (PKP7)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 29.12.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) – t. i. »PKP7«. Zakon je stopil v veljavo dne 31.12.2020. Zakon prinaša ukrepe na področju gospodarstvu in zaščite delovnih mest, ob tem pa tudi krizne dodatke za posamezne skupine prebivalstva. Novosti vključujejo tudi začasne ukrepe na področju...
Preberi več →

Šesti protikoronski paket (PKP6)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 25.11.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), t. i. »PKP6«. Zakon med drugim prinaša subvencioniranje gospodarskih subjektov za čakanje zaposlenih na delo, novosti glede sklica in izvedbe skupščin, podaljšanje moratorija na kredite, subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, delno nadomestitev fiksnih stroškov prizadetim gospodarskim subjektom, odlog plačila najemnine za...
Preberi več →

Peti protikoronski paket (PKP5)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 15.10.2020 sprejel Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) – t. i. »PKP5«. Poglavitni ukrepi v PKP5 se nanašajo na nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka, na povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo ter na izredne...
Preberi več →

Presoja ustavnosti interventnih ukrepov, ki spreminjajo Gradbeni zakon

Ustavno sodišče Republike Slovenije je dne 2.7.2020 v obravnavo sprejelo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. člena ZIUOOPE (PKP-3) v povezavi s četrtim odstavkom 100.d člena, 100.e in 100.f členom ter drugim odstavkom 100.g člena ZIUZEOP (PKP-1). Do dokončne odločitve je Ustavno sodišče izvrševanje navedenih členov zadržalo. Sklep je dostopen na naslednji povezavi. Z navedenimi členi so bile...
Preberi več →

Četrti protikoronski paket (PKP4)

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 9.7.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) – t. i. »četrti protikoronski paket oziroma PKP4« (v nadaljnjem besedilu: Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 11.7.2020. Zakon določa začasne ukrepe za pripravo na drugi val COVID-19 na področju dela in delovnih razmerij, štipendij, zdravstva in socialno...
Preberi več →

Tretji protikoronski paket – ZIUOOPE

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 29.5.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) – t. i. »tretji protikoronski paket« (v nadaljnjem besedilu: Zakon), ki velja od dne 31.5.2020. Zakon se nanaša na različne začasne ukrepe s področij dela, javnih financ, gospodarstva, infrastrukture, socialnega in invalidskega varstva, poslovanja sodišč, tujih naložb, zdravstva,...
Preberi več →

Tretji protikoronski paket – IZOOPIZG

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 29.5.2020 sprejel Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG, v nadaljnjem besedilu: Zakon), ki velja od dne 31.5.2020. Namen Zakona je omogočiti pospešen zagon pomembnih investicij v Republiki Sloveniji v najkrajšem možnem času po koncu epidemije COVID-19, in sicer tako, da se pospeši...
Preberi več →

Bistveni ukrepi v zvezi z epidemijo in njenim preklicem

Vlada Republike Slovenije je dne 14. 5. 2020 z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena dne 12. 3. 2020. Odlok je začel veljati dne 15. 5. 2020, uporablja pa se od dne 31. 5. 2020. S preklicem epidemije tako večina ukrepov iz protikorona paketov velja zgolj še do...
Preberi več →

Pravo varstva konkurence in državne pomoči (z dne 17.5.2020)

V luči dogajanja, povezanega z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19), smo pripravili pregled dogajanj na področju konkurenčnega prava, ki bi v trenutni situaciji lahko bili relevantni. Državne pomoči Za pomoč podjetjem v trenutni situaciji lahko države članice odobrijo ukrepe znotraj že obstoječega okvirja, zlasti na podlagi določb 107(2)(b), 107(3)(b) ter 107(3)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), kot tudi z uporabo de minimis pravil...
Preberi več →

Protikorona paket 1 – Q & A

Državni zbor je na seji dne 28.4.2020 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – ZIUZEOP-A (v nadaljnjem besedilu tudi: Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 1.5.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Spremenjeni 22., 26., 28., 33., nova 33.a in 33.b, 34.,...
Preberi več →

Protikorona paket 2 – Q & A

Državni zbor Republike Slovenije je dne 28.4.2020 sprejel Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu tudi: Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 1.5.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zakon določa (1) ukrepe za zagotovitev dodatne likvidnosti gospodarstvu, (2) spremembe in dopolnitve nekaterih zakonov ter (3) začasni ukrep, ki se...
Preberi več →

Novela ZZUSUDJZ (sodne, upravne, druge javnopravne zadeve) – Q & A

Državni zbor Republike Slovenije je dne 28.4.2020 sprejel novelo Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljnjem besedilu tudi: Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 1.5.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V nadaljevanju vam ob primerjavi trenutno veljavnega Zakona o začasnih ukrepih...
Preberi več →

Mega zakon (ZIUZEOP): Odlog plačila kreditnih in drugih obveznosti (1/5)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 2.4.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo (Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 11.4.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zakon med drugim določa pravila glede (1) odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, (2) delovnih razmerij in socialni prispevkov (3) zdravstvenega in...
Preberi več →

Mega zakon (ZIUZEOP): Delovna razmerja in socialni prispevki (2/5)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 2.4.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo (Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 11.4.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zakon med drugim določa pravila glede (1) odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, (2) delovnih razmerij in socialni prispevkov (3) zdravstvenega in...
Preberi več →

Mega zakon (ZIUZEOP): Zdravstveno in socialno varstvo (3/5)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 2.4.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo (Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 11.4.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zakon med drugim določa pravila glede (1) odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, (2) delovnih razmerij in socialni prispevkov (3) zdravstvenega in...
Preberi več →

Mega zakon (ZIUZEOP): Izvršba, insolventnost in druge finančne obveznosti (4/5)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 2.4.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo (Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 11.4.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zakon med drugim določa pravila glede (1) odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, (2) delovnih razmerij in socialnih prispevkov, (3) zdravstvenega in...
Preberi več →

Mega zakon (ZIUZEOP): Drugo (preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, zavarovalništvo in trg finančnih instrumentov, plače in nadomestila plač ter premestitve v javnem sektorju, izvajanje javnih storitev, javno naročanje in varstvo okolja) (5/5)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 2.4.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo (Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 11.4.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zakon med drugim določa pravila glede (1) odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, (2) delovnih razmerij in socialni prispevkov (3) zdravstvenega in...
Preberi več →

Obdelava osebnih podatkov v kontekstu izbruha virusa COVID-19

V nadaljevanju smo pripravili kratek pregled nekaterih stališč in mnenj slovenskega Informacijskega pooblaščenca (v nadaljnjem besedilu: IP) glede obdelave in varstva osebnih podatkov v kontekstu izbruha virusa SARS-CoV-2 (COVID-19), ki smo jih strnili v obliki vprašanj in odgovorov. Ali in pod kakšnimi pogoji veljavna zakonodaja v Sloveniji dovoljuje obdelavo zdravstvenih podatkov zaposlenih, zlasti glede merjenja in spremljanja telesne temperature zaposlenih...
Preberi več →

Sodelovanje in glasovanje delničarjev na skupščinah po elektronski poti

Cenjene stranke, glede na prihajajoče obdobje za izvedbo rednih letnih skupščin gospodarskih družb smo v obliki vprašanj in odgovorov pripravili pregled nekaterih določb Zakona o gospodarskih družba (ZGD-1), ki urejajo možnost sodelovanja delničarjev in drugih organov na skupščini po elektronski poti, tj. brez fizične prisotnosti. Glede na trenutne ukrepe, povezane s SARS-CoV-2 (COVID-19), je predmetna tematika trenutno še posebej aktualna....
Preberi več →

Odredba predsednika Vrhovnega sodišča RS (z dne 30.3.2020)

Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je dne 30.3.2020 na podlagi 4. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) izdal odredbo, s katero je dodatno opredelil postopke, ki se ne štejejo za nujne zadeve v času trajanja epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), in podal druge ukrepe...
Preberi več →

Chambers Global 2021 – uvrstitev med vodilne odvetniške pisarne v Sloveniji

Naša odvetniška družba je bila s strani ugledne mednarodne publikacije Chambers and Partners Global 2021 ponovno uvrščena med vodilne odvetniške družbe za korporacijsko / gospodarsko pravo v Sloveniji. Prav tako smo izjemno ponosni, da sta bila uvrščena tudi naša managing partnerja Matej Kavčič in Simon Bračun, pri čemer je Matej ohranil svojo izjemno uvrstitev pod kategorijo Band 1. Čestitamo celotnemu...
Preberi več →

Legal500 – Uvrstitev odvetniške družbe in vodilnih pravnikov

Kljub situaciji, s katero se trenutno spopadamo, smo veseli, da lahko delimo nekaj dobrih novic! Z veseljem sporočamo, da je naša odvetniška družba s strani ugledne mednarodne publikacije The Legal 500 (Legalease) ponovno uvrščena med „leading firms“ v kategorijo  Tier1 (tj. najvišja možna uvrstitev). Managing partnerja, Matej Kavčič in Simon Bračun, sta uvrščena kot „Leading Individuals“, partnerji Aleksandra Mitić, Rok...
Preberi več →

Nagrada za Deal of the Year za Slovenijo

Z veseljem sporočamo, da je naša odvetniška družba prejela prestižno nagrado CEE Legal Matters Deal of the Year za Slovenijo. Naša odvetniška družba je sodelovala na dveh od treh zadevah, ki so bile v ožjem izboru za predmetno nagrado, ki je vsako leto podeljena s strani CEE Legal Matters. Nagrado smo prejeli za pravno svetovanje pri privatizaciji Abanke d.d. Čestitke...
Preberi več →