Novice

Bodite na tekočem

Odredba predsednika Vrhovnega sodišča RS (z dne 30.3.2020)

Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je dne 30.3.2020 na podlagi 4. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) izdal odredbo, s katero je dodatno opredelil postopke, ki se ne štejejo za nujne zadeve v času trajanja epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), in podal druge ukrepe v zvezi z delovanjem sodišč. Za nujne zadeve se od 31.3.2020 dalje med drugim ne...
Read More →

Mega zakon (ZIUZEOP): Odlog plačila kreditnih in drugih obveznosti (1/5)

Vlada Republike Slovenije je dne 28.3.2020 sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo (Predlog zakona). Predlog zakona je bil predložen v sprejetje Državnem zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Predvideno je, da bo zakon stopil v veljavo dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Predlog zakona med drugim določa pravila glede (1) odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, (2) delovnih razmerij in socialnih prispevkov, (3)...
Read More →

Mega zakon (ZIUZEOP): Delovna razmerja in socialni prispevki (2/5)

Vlada Republike Slovenije je dne 28.3.2020 sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo (Predlog zakona). Predlog zakona je bil predložen v sprejetje Državnem zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Predvideno je, da bo zakon stopil v veljavo dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Predlog zakona med drugim določa pravila glede (1) odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, (2) delovnih razmerij in socialnih prispevkov, (3)...
Read More →

Mega zakon (ZIUZEOP): Zdravstveno in socialno varstvo (3/5)

Vlada Republike Slovenije je dne 28.3.2020 sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo (Predlog zakona). Predlog zakona je bil predložen v sprejetje Državnem zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Predvideno je, da bo zakon stopil v veljavo dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Predlog zakona med drugim določa pravila glede (1) odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, (2) delovnih razmerij in socialnih prispevkov, (3)...
Read More →

Mega zakon (ZIUZEOP): Izvršba, insolventnost in druge finančne obveznosti (4/5)

Vlada Republike Slovenije je dne 28.3.2020 sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo (Predlog zakona). Predlog zakona je bil predložen v sprejetje Državnem zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Predvideno je, da bo zakon stopil v veljavo dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Predlog zakona med drugim določa pravila glede (1) odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, (2) delovnih razmerij in socialnih prispevkov, (3)...
Read More →

Mega zakon (ZIUZEOP): Drugo (preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, zavarovalništvo in trg finančnih instrumentov, plače in nadomestila plač ter premestitve v javnem sektorju, izvajanje javnih storitev, javno naročanje in varstvo okolja) (5/5)

Vlada Republike Slovenije je dne 28.3.2020 sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo (Predlog zakona). Predlog zakona je bil predložen v sprejetje Državnem zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Predvideno je, da bo zakon stopil v veljavo dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Predlog zakona med drugim določa pravila glede (1) odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, (2) delovnih razmerij in socialni prispevkov (3)...
Read More →

Pravo varstva konkurence in državne pomoči (z dne 29.3.2020)

V luči dogajanja, povezanega z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19), smo pripravili pregled dogajanj na področju konkurenčnega prava, ki bi v trenutni situaciji lahko bili relevantni. Državne pomoči Za pomoč podjetjem v trenutni situaciji lahko države članice odobrijo ukrepe znotraj že obstoječega okvirja, zlasti na podlagi določb 107(2)(b), 107(3)(b) ter 107(3)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), kot tudi z uporabo de minimis pravil in uporabo Uredbe o splošnih skupinskih izjemah. Evropska komisija je tako v začetku marca kot...
Read More →

Ukrepi s področja bančništva in financ (COVID-19)

Zaradi epidemije virusa SARS-COV-2 (COVID-19) pristojni organi na vseh področjih sprejemajo številne ukrepe za obvladovanje širjenja bolezni in njenih posledic. V nadaljevanju so povzeti ukrepi, sprejeti v finančnem sektorju. Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju Državni zbor Republike Slovenije je dne 20.3.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju z namenom olajšati izpolnjevanje davčnih obveznosti davčnim zavezancem. Zakon je začel veljati 29.3.2020, en dan po objavi v Uradnem listu. Zakon med drugim predvideva...
Read More →