Novice

Bodite na tekočem

Vse novice

COVID-19

Ostalo

Spremembe Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1)

Dne 16.11.2023 je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 114/2023, v nadaljnjem besedilu: novela ZDR-1D), ki v zakonodajo Republike Slovenije prenaša zahteve Direktive (EU) 2019/1152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v Evropski uniji (Uradni list Evropske unije št. 186 z dne...
Preberi več →

Poplave 2023 – Dodatni ukrepi za lajšanje in odpravo posledic

Po natančnejši oceni škode in začetku izvajanja prvih interventnih ukrepov za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov v začetku meseca avgusta 2023 je Državni zbor Republike Slovenije dne 1.9.2023 sprejel nov Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (v nadaljnjem besedilu: ZIUOPZP), ki prinaša nove učinkovite ukrepe v smeri odpravljanja posledic naravnih nesreč...
Preberi več →

Poplave 2023 – Ukrepi za lajšanje in odpravo posledic

Razdejanje po poplavah v začetku meseca avgusta 2023 je celotni državi prizadejalo nepredstavljivo škodo. Državni zbor Republike Slovenije je kot odgovor dne 9.8.2023 sprejel interventni Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (v nadaljnjem besedilu: Zakon), ki prinaša različne ukrepe za lajšanje posledic zadnjih naravnih katastrof. Zakon med pomembnejšimi ukrepi ureja začasne posege v delovno razmerje,...
Preberi več →

Zakonu o zaščiti prijaviteljev oziroma t.i. »žvižgačev« (ZZPri) kmalu prinaša novo obveznost za precej delodajalcev, preverite ali ste tudi vi med njimi?

Delodajalci v javnem sektorju in delodajalci v zasebnem sektorju, ki zaposlujete več kot 250 oseb, bliža se 23.5.2023, ko bo za vas pričela veljati pomembna novost. S tem dnem ste namreč dolžni vzpostaviti notranji sistem za prijavo nepravilnosti, ki ga predvideva Zakonu o zaščiti prijaviteljev. Delodajalci v zasebnem sektorju, ki zaposlujete med 50 in 249 oseb[1], pa morate tovrsten sistem...
Preberi več →

Novi Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 29. 9. 2022 sprejel novi Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljnjem besedilu: ZPOmK-2). ZPOmK-2 je začel veljati dne 26. 10. 2022, uporabljati pa se je začel dne 26. 1. 2023. ZPOmK-2 uvaja izredno pomembne novosti, kot sta postopek administrativnega sankcioniranja podjetij ter postopek poenostavljene priglasitve koncentracije, prav tako pa se z ZPOmK-2 v...
Preberi več →

Novi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 15. 12. 2022 sprejel Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22; v nadaljnjem besedilu: ZVOP-2). Republika Slovenija je s tem izgubila status zadnje države članice EU, ki v svoj nacionalni pravni red ni implementirala določb Splošne uredbe o varstvu podatkov (v nadaljnjem besedilu: GDPR). ZVOP-2 je pričel veljati dne 26. 1....
Preberi več →

Novi Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK)

Državni zbor Republike Slovenije je na izredni seji dne 16. 12. 2022 sprejel Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK) (v nadaljnjem besedilu: Zakon ali ZPGOPEK). Zakon je stopil v veljavo dne 28. 12. 2022. Zakon ureja naslednje ukrepe pomoči gospodarstvu za blažitev energetske krize: več oblik subvencij (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje visokih stroškov energentov (elektrike, zemeljskega plina in tehnološke pare);...
Preberi več →

Novi Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 29. 9. 2022 sprejel nov Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). ZVPot-1 je stopil v veljavo dne 26. 10. 2022, uporabljati pa se bo začel dne 26. 1. 2023. Nov zakon v slovenski pravni red implementira določila treh evropskih direktiv ter v enem predpisu združuje določila dveh zakonov na področju varstva potrošnikov, in sicer do...
Preberi več →

Energetska kriza – pregled najnovejših predpisov

V letu 2022 je Republika Slovenija sprejela več predpisov, ki naslavljajo odpravo energetske krize z vidika podjetij, in sicer: Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: ZPGVCEP), ki je začel veljati 10. 9. 2022 in ki je sprejet v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu...
Preberi več →

Novi Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2)

Na področju regulativnega okvirja Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) je konec leta 2018 pričela veljati Direktiva 2018/1972/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 12. 2018 o Evropskemu zakoniku o elektronskih komunikacijah (Uradni list Evropske unije št. L 321/36, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2018/1972/EU), ki narekuje potrebo po prenosu njenih določb v nacionalno zakonodajo držav članic. Dne 10. 11....
Preberi več →

Spremembe v zvezi z obveščanjem glede izjeme omejene mreže po PSD2

Direktiva o plačilnih storitvah (PSD2) se ne uporablja za storitve, ki temeljijo na posebnih plačilnih instrumentih, ki jih je mogoče uporabljati le v omejenem obsegu in ki izpolnjujejo enega izmed pogojev iz 3(k) člena PSD2 (izjema omejene mreže). Tovrstne storitve vključujejo kartice zvestobe, kartice za gorivo, kartice javnega prevoza, itd. Zaradi nedosledne uporabe izjeme omejene mreže s strani različnih pristojnih...
Preberi več →

V UPORABI NOV GRADBENI ZAKON

S 1. 6. 2022 je v uporabi nov Gradbeni zakon (v nadaljnjem besedilu: GZ-1), ki ga je Državni zbor sprejel dne 17. 12. 2021. V mesecu decembru 2021 je bila sprejeta tudi novela Zakona o urejanju prostora, zaradi česar je bil za obe noveli zakona postavljen šest mesečni rok za pričetek uporabe. V postavljenem roku so pristojni organi morali sprejeti vse ključne...
Preberi več →

Deseti protikoronski paket (PKP10)

Državni zbor Republike Slovenije je na izredni seji dne 27.12.2021 sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP) t. i. »deseti protikoronski paket oziroma PKP10«. Zakon je stopil v veljavo dne 30.12.2021. Zakon prinaša podaljšanje ukrepov predvsem na področju zaščite delovnih mest, kot so povračilo nadomestil plače, za čas odsotnosti delavca zaradi...
Preberi več →

Deveti protikoronski paket (PKP9)

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 7. 7. 2021 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), t. i. »deveti protikoronski paket oziroma PKP9«. Zakon je stopil v veljavo dne 14. 7. 2021. Za potrebe enostavnejšega pregleda ukrepov iz PKP9 smo za vas v nadaljevanju pripravili povzetek pomembnejših novosti iz zakona. Celotni zakon je...
Preberi več →

Chambers Global 2021 – uvrstitev med vodilne odvetniške pisarne v Sloveniji

Naša odvetniška družba je bila s strani ugledne mednarodne publikacije Chambers and Partners Global 2021 ponovno uvrščena med vodilne odvetniške družbe za korporacijsko / gospodarsko pravo v Sloveniji. Prav tako smo izjemno ponosni, da sta bila uvrščena tudi naša managing partnerja Matej Kavčič in Simon Bračun, pri čemer je Matej ohranil svojo izjemno uvrstitev pod kategorijo Band 1. Čestitamo celotnemu...
Preberi več →

Osmi protikoronski paket (PKP8)

Državni zbor Republike Slovenije je na izredni seji dne 3.2.2021 sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) t. i. »osmi protikoronski paket oziroma PKP8«. Zakon je stopil v veljavo dne 5.2.2021. Zakon prinaša podaljšanje ukrepov predvsem na področju zaščite delovnih mest, kot sta delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in subvencioniranje krajšega delovnega...
Preberi več →

Sedmi protikoronski paket (PKP7)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 29.12.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) – t. i. »PKP7«. Zakon je stopil v veljavo dne 31.12.2020. Zakon prinaša ukrepe na področju gospodarstvu in zaščite delovnih mest, ob tem pa tudi krizne dodatke za posamezne skupine prebivalstva. Novosti vključujejo tudi začasne ukrepe na področju...
Preberi več →

Šesti protikoronski paket (PKP6)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 25.11.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), t. i. »PKP6«. Zakon med drugim prinaša subvencioniranje gospodarskih subjektov za čakanje zaposlenih na delo, novosti glede sklica in izvedbe skupščin, podaljšanje moratorija na kredite, subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, delno nadomestitev fiksnih stroškov prizadetim gospodarskim subjektom, odlog plačila najemnine za...
Preberi več →

Peti protikoronski paket (PKP5)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 15.10.2020 sprejel Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) – t. i. »PKP5«. Poglavitni ukrepi v PKP5 se nanašajo na nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka, na povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo ter na izredne...
Preberi več →

Presoja ustavnosti interventnih ukrepov, ki spreminjajo Gradbeni zakon

Ustavno sodišče Republike Slovenije je dne 2.7.2020 v obravnavo sprejelo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. člena ZIUOOPE (PKP-3) v povezavi s četrtim odstavkom 100.d člena, 100.e in 100.f členom ter drugim odstavkom 100.g člena ZIUZEOP (PKP-1). Do dokončne odločitve je Ustavno sodišče izvrševanje navedenih členov zadržalo. Sklep je dostopen na naslednji povezavi. Z navedenimi členi so bile...
Preberi več →

Četrti protikoronski paket (PKP4)

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 9.7.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) – t. i. »četrti protikoronski paket oziroma PKP4« (v nadaljnjem besedilu: Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 11.7.2020. Zakon določa začasne ukrepe za pripravo na drugi val COVID-19 na področju dela in delovnih razmerij, štipendij, zdravstva in socialno...
Preberi več →

Tretji protikoronski paket – ZIUOOPE

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 29.5.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) – t. i. »tretji protikoronski paket« (v nadaljnjem besedilu: Zakon), ki velja od dne 31.5.2020. Zakon se nanaša na različne začasne ukrepe s področij dela, javnih financ, gospodarstva, infrastrukture, socialnega in invalidskega varstva, poslovanja sodišč, tujih naložb, zdravstva,...
Preberi več →

Tretji protikoronski paket – IZOOPIZG

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 29.5.2020 sprejel Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG, v nadaljnjem besedilu: Zakon), ki velja od dne 31.5.2020. Namen Zakona je omogočiti pospešen zagon pomembnih investicij v Republiki Sloveniji v najkrajšem možnem času po koncu epidemije COVID-19, in sicer tako, da se pospeši...
Preberi več →

Bistveni ukrepi v zvezi z epidemijo in njenim preklicem

Vlada Republike Slovenije je dne 14. 5. 2020 z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena dne 12. 3. 2020. Odlok je začel veljati dne 15. 5. 2020, uporablja pa se od dne 31. 5. 2020. S preklicem epidemije tako večina ukrepov iz protikorona paketov velja zgolj še do...
Preberi več →

Pravo varstva konkurence in državne pomoči (z dne 17.5.2020)

V luči dogajanja, povezanega z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19), smo pripravili pregled dogajanj na področju konkurenčnega prava, ki bi v trenutni situaciji lahko bili relevantni. Državne pomoči Za pomoč podjetjem v trenutni situaciji lahko države članice odobrijo ukrepe znotraj že obstoječega okvirja, zlasti na podlagi določb 107(2)(b), 107(3)(b) ter 107(3)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), kot tudi z uporabo de minimis pravil...
Preberi več →

Protikorona paket 1 – Q & A

Državni zbor je na seji dne 28.4.2020 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – ZIUZEOP-A (v nadaljnjem besedilu tudi: Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 1.5.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Spremenjeni 22., 26., 28., 33., nova 33.a in 33.b, 34.,...
Preberi več →

Protikorona paket 2 – Q & A

Državni zbor Republike Slovenije je dne 28.4.2020 sprejel Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu tudi: Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 1.5.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zakon določa (1) ukrepe za zagotovitev dodatne likvidnosti gospodarstvu, (2) spremembe in dopolnitve nekaterih zakonov ter (3) začasni ukrep, ki se...
Preberi več →

Novela ZZUSUDJZ (sodne, upravne, druge javnopravne zadeve) – Q & A

Državni zbor Republike Slovenije je dne 28.4.2020 sprejel novelo Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljnjem besedilu tudi: Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 1.5.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V nadaljevanju vam ob primerjavi trenutno veljavnega Zakona o začasnih ukrepih...
Preberi več →

Legal500 – Uvrstitev odvetniške družbe in vodilnih pravnikov

Kljub situaciji, s katero se trenutno spopadamo, smo veseli, da lahko delimo nekaj dobrih novic! Z veseljem sporočamo, da je naša odvetniška družba s strani ugledne mednarodne publikacije The Legal 500 (Legalease) ponovno uvrščena med „leading firms“ v kategorijo  Tier1 (tj. najvišja možna uvrstitev). Managing partnerja, Matej Kavčič in Simon Bračun, sta uvrščena kot „Leading Individuals“, partnerji Aleksandra Mitić, Rok...
Preberi več →

Mega zakon (ZIUZEOP): Odlog plačila kreditnih in drugih obveznosti (1/5)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 2.4.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo (Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 11.4.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zakon med drugim določa pravila glede (1) odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, (2) delovnih razmerij in socialni prispevkov (3) zdravstvenega in...
Preberi več →

Mega zakon (ZIUZEOP): Delovna razmerja in socialni prispevki (2/5)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 2.4.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo (Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 11.4.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zakon med drugim določa pravila glede (1) odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, (2) delovnih razmerij in socialni prispevkov (3) zdravstvenega in...
Preberi več →

Mega zakon (ZIUZEOP): Zdravstveno in socialno varstvo (3/5)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 2.4.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo (Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 11.4.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zakon med drugim določa pravila glede (1) odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, (2) delovnih razmerij in socialni prispevkov (3) zdravstvenega in...
Preberi več →

Mega zakon (ZIUZEOP): Izvršba, insolventnost in druge finančne obveznosti (4/5)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 2.4.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo (Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 11.4.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zakon med drugim določa pravila glede (1) odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, (2) delovnih razmerij in socialnih prispevkov, (3) zdravstvenega in...
Preberi več →

Mega zakon (ZIUZEOP): Drugo (preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, zavarovalništvo in trg finančnih instrumentov, plače in nadomestila plač ter premestitve v javnem sektorju, izvajanje javnih storitev, javno naročanje in varstvo okolja) (5/5)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 2.4.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo (Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 11.4.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zakon med drugim določa pravila glede (1) odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, (2) delovnih razmerij in socialni prispevkov (3) zdravstvenega in...
Preberi več →

Obdelava osebnih podatkov v kontekstu izbruha virusa COVID-19

V nadaljevanju smo pripravili kratek pregled nekaterih stališč in mnenj slovenskega Informacijskega pooblaščenca (v nadaljnjem besedilu: IP) glede obdelave in varstva osebnih podatkov v kontekstu izbruha virusa SARS-CoV-2 (COVID-19), ki smo jih strnili v obliki vprašanj in odgovorov. Ali in pod kakšnimi pogoji veljavna zakonodaja v Sloveniji dovoljuje obdelavo zdravstvenih podatkov zaposlenih, zlasti glede merjenja in spremljanja telesne temperature zaposlenih...
Preberi več →

Sodelovanje in glasovanje delničarjev na skupščinah po elektronski poti

Cenjene stranke, glede na prihajajoče obdobje za izvedbo rednih letnih skupščin gospodarskih družb smo v obliki vprašanj in odgovorov pripravili pregled nekaterih določb Zakona o gospodarskih družba (ZGD-1), ki urejajo možnost sodelovanja delničarjev in drugih organov na skupščini po elektronski poti, tj. brez fizične prisotnosti. Glede na trenutne ukrepe, povezane s SARS-CoV-2 (COVID-19), je predmetna tematika trenutno še posebej aktualna....
Preberi več →

Nagrada za Deal of the Year za Slovenijo

Z veseljem sporočamo, da je naša odvetniška družba prejela prestižno nagrado CEE Legal Matters Deal of the Year za Slovenijo. Naša odvetniška družba je sodelovala na dveh od treh zadevah, ki so bile v ožjem izboru za predmetno nagrado, ki je vsako leto podeljena s strani CEE Legal Matters. Nagrado smo prejeli za pravno svetovanje pri privatizaciji Abanke d.d. Čestitke...
Preberi več →

Odredba predsednika Vrhovnega sodišča RS (z dne 30.3.2020)

Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je dne 30.3.2020 na podlagi 4. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) izdal odredbo, s katero je dodatno opredelil postopke, ki se ne štejejo za nujne zadeve v času trajanja epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), in podal druge ukrepe...
Preberi več →

Ukrepi s področja bančništva in financ (COVID-19)

Zaradi epidemije virusa SARS-COV-2 (COVID-19) pristojni organi na vseh področjih sprejemajo številne ukrepe za obvladovanje širjenja bolezni in njenih posledic. V nadaljevanju so povzeti ukrepi, sprejeti v finančnem sektorju. Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju Državni zbor Republike Slovenije je dne 20.3.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju z namenom olajšati izpolnjevanje davčnih obveznosti davčnim zavezancem. Zakon...
Preberi več →

Pregled delovnopravnih ukrepov v luči COVID-19 (z dne 25.3.2020)

V luči dogajanja, povezanega z virusom SARS-COV-2 (COVID-19), smo pripravili pregled nekaterih delovnopravnih ukrepov, ki bi v trenutni situaciji lahko bili relevantni. Začasna prerazporeditev delovnega časa Če so izpolnjene predpostavke in pogoji za začasno prerazporeditev delovnega časa, lahko delodajalec začasno neenakomerno prerazporedi delovni čas. Začasna napotitev delavcev na čakanje na domu Delavec lahko po dogovoru z delodajalcem preventivno ostane doma....
Preberi več →

Deseti protikoronski paket (PKP10)

Državni zbor Republike Slovenije je na izredni seji dne 27.12.2021 sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP) t. i. »deseti protikoronski paket oziroma PKP10«. Zakon je stopil v veljavo dne 30.12.2021. Zakon prinaša podaljšanje ukrepov predvsem na področju zaščite delovnih mest, kot so povračilo nadomestil plače, za čas odsotnosti delavca zaradi...
Preberi več →

Deveti protikoronski paket (PKP9)

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 7. 7. 2021 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), t. i. »deveti protikoronski paket oziroma PKP9«. Zakon je stopil v veljavo dne 14. 7. 2021. Za potrebe enostavnejšega pregleda ukrepov iz PKP9 smo za vas v nadaljevanju pripravili povzetek pomembnejših novosti iz zakona. Celotni zakon je...
Preberi več →

Osmi protikoronski paket (PKP8)

Državni zbor Republike Slovenije je na izredni seji dne 3.2.2021 sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) t. i. »osmi protikoronski paket oziroma PKP8«. Zakon je stopil v veljavo dne 5.2.2021. Zakon prinaša podaljšanje ukrepov predvsem na področju zaščite delovnih mest, kot sta delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in subvencioniranje krajšega delovnega...
Preberi več →

Sedmi protikoronski paket (PKP7)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 29.12.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) – t. i. »PKP7«. Zakon je stopil v veljavo dne 31.12.2020. Zakon prinaša ukrepe na področju gospodarstvu in zaščite delovnih mest, ob tem pa tudi krizne dodatke za posamezne skupine prebivalstva. Novosti vključujejo tudi začasne ukrepe na področju...
Preberi več →

Šesti protikoronski paket (PKP6)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 25.11.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), t. i. »PKP6«. Zakon med drugim prinaša subvencioniranje gospodarskih subjektov za čakanje zaposlenih na delo, novosti glede sklica in izvedbe skupščin, podaljšanje moratorija na kredite, subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, delno nadomestitev fiksnih stroškov prizadetim gospodarskim subjektom, odlog plačila najemnine za...
Preberi več →

Peti protikoronski paket (PKP5)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 15.10.2020 sprejel Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) – t. i. »PKP5«. Poglavitni ukrepi v PKP5 se nanašajo na nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka, na povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo ter na izredne...
Preberi več →

Presoja ustavnosti interventnih ukrepov, ki spreminjajo Gradbeni zakon

Ustavno sodišče Republike Slovenije je dne 2.7.2020 v obravnavo sprejelo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. člena ZIUOOPE (PKP-3) v povezavi s četrtim odstavkom 100.d člena, 100.e in 100.f členom ter drugim odstavkom 100.g člena ZIUZEOP (PKP-1). Do dokončne odločitve je Ustavno sodišče izvrševanje navedenih členov zadržalo. Sklep je dostopen na naslednji povezavi. Z navedenimi členi so bile...
Preberi več →

Četrti protikoronski paket (PKP4)

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 9.7.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) – t. i. »četrti protikoronski paket oziroma PKP4« (v nadaljnjem besedilu: Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 11.7.2020. Zakon določa začasne ukrepe za pripravo na drugi val COVID-19 na področju dela in delovnih razmerij, štipendij, zdravstva in socialno...
Preberi več →

Tretji protikoronski paket – ZIUOOPE

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 29.5.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) – t. i. »tretji protikoronski paket« (v nadaljnjem besedilu: Zakon), ki velja od dne 31.5.2020. Zakon se nanaša na različne začasne ukrepe s področij dela, javnih financ, gospodarstva, infrastrukture, socialnega in invalidskega varstva, poslovanja sodišč, tujih naložb, zdravstva,...
Preberi več →

Tretji protikoronski paket – IZOOPIZG

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 29.5.2020 sprejel Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG, v nadaljnjem besedilu: Zakon), ki velja od dne 31.5.2020. Namen Zakona je omogočiti pospešen zagon pomembnih investicij v Republiki Sloveniji v najkrajšem možnem času po koncu epidemije COVID-19, in sicer tako, da se pospeši...
Preberi več →

Bistveni ukrepi v zvezi z epidemijo in njenim preklicem

Vlada Republike Slovenije je dne 14. 5. 2020 z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena dne 12. 3. 2020. Odlok je začel veljati dne 15. 5. 2020, uporablja pa se od dne 31. 5. 2020. S preklicem epidemije tako večina ukrepov iz protikorona paketov velja zgolj še do...
Preberi več →

Pravo varstva konkurence in državne pomoči (z dne 17.5.2020)

V luči dogajanja, povezanega z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19), smo pripravili pregled dogajanj na področju konkurenčnega prava, ki bi v trenutni situaciji lahko bili relevantni. Državne pomoči Za pomoč podjetjem v trenutni situaciji lahko države članice odobrijo ukrepe znotraj že obstoječega okvirja, zlasti na podlagi določb 107(2)(b), 107(3)(b) ter 107(3)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), kot tudi z uporabo de minimis pravil...
Preberi več →

Protikorona paket 1 – Q & A

Državni zbor je na seji dne 28.4.2020 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – ZIUZEOP-A (v nadaljnjem besedilu tudi: Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 1.5.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Spremenjeni 22., 26., 28., 33., nova 33.a in 33.b, 34.,...
Preberi več →

Protikorona paket 2 – Q & A

Državni zbor Republike Slovenije je dne 28.4.2020 sprejel Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu tudi: Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 1.5.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zakon določa (1) ukrepe za zagotovitev dodatne likvidnosti gospodarstvu, (2) spremembe in dopolnitve nekaterih zakonov ter (3) začasni ukrep, ki se...
Preberi več →

Novela ZZUSUDJZ (sodne, upravne, druge javnopravne zadeve) – Q & A

Državni zbor Republike Slovenije je dne 28.4.2020 sprejel novelo Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljnjem besedilu tudi: Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 1.5.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V nadaljevanju vam ob primerjavi trenutno veljavnega Zakona o začasnih ukrepih...
Preberi več →

Mega zakon (ZIUZEOP): Odlog plačila kreditnih in drugih obveznosti (1/5)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 2.4.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo (Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 11.4.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zakon med drugim določa pravila glede (1) odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, (2) delovnih razmerij in socialni prispevkov (3) zdravstvenega in...
Preberi več →

Mega zakon (ZIUZEOP): Delovna razmerja in socialni prispevki (2/5)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 2.4.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo (Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 11.4.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zakon med drugim določa pravila glede (1) odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, (2) delovnih razmerij in socialni prispevkov (3) zdravstvenega in...
Preberi več →

Mega zakon (ZIUZEOP): Zdravstveno in socialno varstvo (3/5)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 2.4.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo (Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 11.4.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zakon med drugim določa pravila glede (1) odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, (2) delovnih razmerij in socialni prispevkov (3) zdravstvenega in...
Preberi več →

Mega zakon (ZIUZEOP): Izvršba, insolventnost in druge finančne obveznosti (4/5)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 2.4.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo (Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 11.4.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zakon med drugim določa pravila glede (1) odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, (2) delovnih razmerij in socialnih prispevkov, (3) zdravstvenega in...
Preberi več →

Mega zakon (ZIUZEOP): Drugo (preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, zavarovalništvo in trg finančnih instrumentov, plače in nadomestila plač ter premestitve v javnem sektorju, izvajanje javnih storitev, javno naročanje in varstvo okolja) (5/5)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 2.4.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo (Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 11.4.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zakon med drugim določa pravila glede (1) odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, (2) delovnih razmerij in socialni prispevkov (3) zdravstvenega in...
Preberi več →

Obdelava osebnih podatkov v kontekstu izbruha virusa COVID-19

V nadaljevanju smo pripravili kratek pregled nekaterih stališč in mnenj slovenskega Informacijskega pooblaščenca (v nadaljnjem besedilu: IP) glede obdelave in varstva osebnih podatkov v kontekstu izbruha virusa SARS-CoV-2 (COVID-19), ki smo jih strnili v obliki vprašanj in odgovorov. Ali in pod kakšnimi pogoji veljavna zakonodaja v Sloveniji dovoljuje obdelavo zdravstvenih podatkov zaposlenih, zlasti glede merjenja in spremljanja telesne temperature zaposlenih...
Preberi več →

Sodelovanje in glasovanje delničarjev na skupščinah po elektronski poti

Cenjene stranke, glede na prihajajoče obdobje za izvedbo rednih letnih skupščin gospodarskih družb smo v obliki vprašanj in odgovorov pripravili pregled nekaterih določb Zakona o gospodarskih družba (ZGD-1), ki urejajo možnost sodelovanja delničarjev in drugih organov na skupščini po elektronski poti, tj. brez fizične prisotnosti. Glede na trenutne ukrepe, povezane s SARS-CoV-2 (COVID-19), je predmetna tematika trenutno še posebej aktualna....
Preberi več →

Odredba predsednika Vrhovnega sodišča RS (z dne 30.3.2020)

Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je dne 30.3.2020 na podlagi 4. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) izdal odredbo, s katero je dodatno opredelil postopke, ki se ne štejejo za nujne zadeve v času trajanja epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), in podal druge ukrepe...
Preberi več →

Poplave 2023 – Ukrepi za lajšanje in odpravo posledic

Razdejanje po poplavah v začetku meseca avgusta 2023 je celotni državi prizadejalo nepredstavljivo škodo. Državni zbor Republike Slovenije je kot odgovor dne 9.8.2023 sprejel interventni Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (v nadaljnjem besedilu: Zakon), ki prinaša različne ukrepe za lajšanje posledic zadnjih naravnih katastrof. Zakon med pomembnejšimi ukrepi ureja začasne posege v delovno razmerje,...
Preberi več →

Novi Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 29. 9. 2022 sprejel novi Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljnjem besedilu: ZPOmK-2). ZPOmK-2 je začel veljati dne 26. 10. 2022, uporabljati pa se je začel dne 26. 1. 2023. ZPOmK-2 uvaja izredno pomembne novosti, kot sta postopek administrativnega sankcioniranja podjetij ter postopek poenostavljene priglasitve koncentracije, prav tako pa se z ZPOmK-2 v...
Preberi več →

Novi Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK)

Državni zbor Republike Slovenije je na izredni seji dne 16. 12. 2022 sprejel Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK) (v nadaljnjem besedilu: Zakon ali ZPGOPEK). Zakon je stopil v veljavo dne 28. 12. 2022. Zakon ureja naslednje ukrepe pomoči gospodarstvu za blažitev energetske krize: več oblik subvencij (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje visokih stroškov energentov (elektrike, zemeljskega plina in tehnološke pare);...
Preberi več →

Novi Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 29. 9. 2022 sprejel nov Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). ZVPot-1 je stopil v veljavo dne 26. 10. 2022, uporabljati pa se bo začel dne 26. 1. 2023. Nov zakon v slovenski pravni red implementira določila treh evropskih direktiv ter v enem predpisu združuje določila dveh zakonov na področju varstva potrošnikov, in sicer do...
Preberi več →

Energetska kriza – pregled najnovejših predpisov

V letu 2022 je Republika Slovenija sprejela več predpisov, ki naslavljajo odpravo energetske krize z vidika podjetij, in sicer: Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: ZPGVCEP), ki je začel veljati 10. 9. 2022 in ki je sprejet v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu...
Preberi več →

Novi Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2)

Na področju regulativnega okvirja Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) je konec leta 2018 pričela veljati Direktiva 2018/1972/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 12. 2018 o Evropskemu zakoniku o elektronskih komunikacijah (Uradni list Evropske unije št. L 321/36, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2018/1972/EU), ki narekuje potrebo po prenosu njenih določb v nacionalno zakonodajo držav članic. Dne 10. 11....
Preberi več →

Spremembe v zvezi z obveščanjem glede izjeme omejene mreže po PSD2

Direktiva o plačilnih storitvah (PSD2) se ne uporablja za storitve, ki temeljijo na posebnih plačilnih instrumentih, ki jih je mogoče uporabljati le v omejenem obsegu in ki izpolnjujejo enega izmed pogojev iz 3(k) člena PSD2 (izjema omejene mreže). Tovrstne storitve vključujejo kartice zvestobe, kartice za gorivo, kartice javnega prevoza, itd. Zaradi nedosledne uporabe izjeme omejene mreže s strani različnih pristojnih...
Preberi več →

V UPORABI NOV GRADBENI ZAKON

S 1. 6. 2022 je v uporabi nov Gradbeni zakon (v nadaljnjem besedilu: GZ-1), ki ga je Državni zbor sprejel dne 17. 12. 2021. V mesecu decembru 2021 je bila sprejeta tudi novela Zakona o urejanju prostora, zaradi česar je bil za obe noveli zakona postavljen šest mesečni rok za pričetek uporabe. V postavljenem roku so pristojni organi morali sprejeti vse ključne...
Preberi več →

Chambers Global 2021 – uvrstitev med vodilne odvetniške pisarne v Sloveniji

Naša odvetniška družba je bila s strani ugledne mednarodne publikacije Chambers and Partners Global 2021 ponovno uvrščena med vodilne odvetniške družbe za korporacijsko / gospodarsko pravo v Sloveniji. Prav tako smo izjemno ponosni, da sta bila uvrščena tudi naša managing partnerja Matej Kavčič in Simon Bračun, pri čemer je Matej ohranil svojo izjemno uvrstitev pod kategorijo Band 1. Čestitamo celotnemu...
Preberi več →

Legal500 – Uvrstitev odvetniške družbe in vodilnih pravnikov

Kljub situaciji, s katero se trenutno spopadamo, smo veseli, da lahko delimo nekaj dobrih novic! Z veseljem sporočamo, da je naša odvetniška družba s strani ugledne mednarodne publikacije The Legal 500 (Legalease) ponovno uvrščena med „leading firms“ v kategorijo  Tier1 (tj. najvišja možna uvrstitev). Managing partnerja, Matej Kavčič in Simon Bračun, sta uvrščena kot „Leading Individuals“, partnerji Aleksandra Mitić, Rok...
Preberi več →

Nagrada za Deal of the Year za Slovenijo

Z veseljem sporočamo, da je naša odvetniška družba prejela prestižno nagrado CEE Legal Matters Deal of the Year za Slovenijo. Naša odvetniška družba je sodelovala na dveh od treh zadevah, ki so bile v ožjem izboru za predmetno nagrado, ki je vsako leto podeljena s strani CEE Legal Matters. Nagrado smo prejeli za pravno svetovanje pri privatizaciji Abanke d.d. Čestitke...
Preberi več →