Poplave 2023 – Ukrepi za lajšanje in odpravo posledic

Razdejanje po poplavah v začetku meseca avgusta 2023 je celotni državi prizadejalo nepredstavljivo škodo. Državni zbor Republike Slovenije je kot odgovor dne 9.8.2023 sprejel interventni Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (v nadaljnjem besedilu: Zakon), ki prinaša različne ukrepe za lajšanje posledic zadnjih naravnih katastrof.

Zakon med pomembnejšimi ukrepi ureja začasne posege v delovno razmerje, med katerimi izstopata ukrepa začasnega čakanja na delo in nezmožnost opravljanja dela zaradi višje sile. V obeh primerih lahko delodajalec od države zahteva povračilo izplačanih nadomestil plač, v prvem do višine 80 %, v drugem pa v celoti. Država bo z denarno pomočjo subvencionirala tudi samozaposlene, ki zaradi poplav ne morejo več opravljati svojih dejavnosti oziroma jih lahko opravljajo le v bistveno zmanjšanem obsegu. Zakon prostovoljcem, ki opravljajo prostovoljsko delo v okviru prostovoljske organizacije, nudi pravico do plačane odsotnosti z dela do največ sedmih delovnih dni. Izplačana nadomestila plač prav tako povrne Republika Slovenija v celoti. Poleg navedenega se dviga višina določenih davčnih olajšav, namenjenih odpravi posledic naravnih nesreč.

Za pomoč gospodarstvu Zakon uvaja možnost predplačil in poenostavitve posameznih postopkov. Do predplačila s strani države so upravičene tudi občine, in sicer po novem do višine 40 % predhodno ocenjene škode.

Poleg novele zakona, ki jo je sprejel zakonodajalec, so na številnih mestih objavljeni portali in obrazci, na katerih lahko posamezniki nudijo pomoč prizadetim tako v obliki denarnih sredstev, kot tudi v obliki fizične pomoči, posojanja opreme ali darovanja materiala. V prvi vrsti je temu namenjena aplikacija »Poplave 2023«.

Tudi druga veljavna zakonodaja nudi številne možnosti ukrepanja in pomoči v primeru izrednih dogodkov kot so bile poplave v začetku meseca.

Različni instituti, namenjeni lajšanju posledic po podobnih kriznih situacijah, so skupaj z do sedaj sprejetimi ukrepi podrobno predstavljeni na naslednji povezavi.

Konec meseca se sicer že obeta sprejem dveh novih zakonov, in sicer interventnega, s katerim so predvidene nove pomoči fizičnim osebam in gospodarstvu ter zakona o obnovi, ki bi naj zajemal sistemske ukrepe, usmerjene v dolgoročne sanacijske ukrepe in dolgoročno preprečevanje tovrstnih nesreč.

*****

V odvetniški družbi aktivno spremljamo dogajanje, povezano s poplavami v začetku avgusta 2023. Kot doslej, smo vam na voljo po elektronski pošti  ali telefonu 012445500.

Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o.

Ljubljana, 18. 8. 2023

Vse informacije, vsebovane v tem dokumentu, so pridobljene iz javno dostopnih virov oziroma iz drugih virov, za katere se predvideva, da so verodostojni. Ta dokument je pripravljen zgolj v splošno informacijo in ni nadomestilo za pravno svetovanje. KBP ne jamči za točnost informacij in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo oziroma stroške v povezavi z vašo morebitno uporabo v tem dokumentu navedenih informacij ali zanašanje nanje.