Novi Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 29. 9. 2022 sprejel novi Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljnjem besedilu: ZPOmK-2). ZPOmK-2 je začel veljati dne 26. 10. 2022, uporabljati pa se je začel dne 26. 1. 2023. ZPOmK-2 uvaja izredno pomembne novosti, kot sta postopek administrativnega sankcioniranja podjetij ter postopek poenostavljene priglasitve koncentracije, prav tako pa se z ZPOmK-2 v pravni red Republike Slovenije prenaša tudi Direktiva (EU) 2019/1.

V nadaljevanju predstavljamo kratek pregled bistvenih sprememb, ki jih prinaša ZPOmK-2, in sicer glede (1) postopka administrativnega sankcioniranja podjetij, (2) postopka poenostavljene priglasitve koncentracije, (3) dodatnih preiskovalnih pristojnosti Javne agencije RS za varstvo konkurence (v nadaljnjem besedilu: Agencija), (4) postopka poravnave, (5) novosti na področju programa prizanesljivosti, (6) novosti na področju mednarodnega sodelovanja organov, pristojnih za varstvo konkurence, ter (7) druge pomembne novosti pri posameznih postopkih, za katere menimo, da jih je potrebno izpostaviti (prosim kliknite spodnjo povezavo).

*****

Za dodatne podrobnosti smo vam na voljo po elektronski pošti  ali telefonu 012445500, seveda pa so vam na voljo tudi odvetniki, s katerimi vsakodnevno sodelujete.

Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o.

Ljubljana, 24. 2. 2023

Vse informacije, vsebovane v tem dokumentu, so pridobljene iz javno dostopnih virov oziroma iz drugih virov, za katere se predvideva, da so verodostojni. Ta dokument je pripravljen zgolj v splošno informacijo in ni nadomestilo za pravno svetovanje. KBP ne jamči za točnost informacij in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo oziroma stroške v povezavi z vašo morebitno uporabo v tem dokumentu navedenih informacij ali zanašanje nanje.