Novi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 15. 12. 2022 sprejel Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22; v nadaljnjem besedilu: ZVOP-2). Republika Slovenija je s tem izgubila status zadnje države članice EU, ki v svoj nacionalni pravni red ni implementirala določb Splošne uredbe o varstvu podatkov (v nadaljnjem besedilu: GDPR). ZVOP-2 je pričel veljati dne 26. 1. 2023.

Sprejem ZVOP-2 ne pomeni, da se GDPR preneha uporabljati. Nasprotno, ZVOP-2, namreč GDPR zgolj mestoma dopolnjuje ter ureja zlasti vsebinska področja, ki jih GDPR ne ureja oziroma pušča odprta za ureditev nacionalnih zakonodaj. Na območju Republike Slovenije veljata torej tako GDPR kot ZVOP-2, posledično pa je treba določbe ZVOP-2 brati v luči GDPR.

Nekatere izmed bistvenih novosti, ki jih v slovenski pravni red vnaša ZVOP-2, predstavljamo v nadaljevanju (prosim kliknite spodnjo povezavo).

*****

Za dodatne podrobnosti smo vam na voljo po elektronski pošti ali telefonu 012445500, seveda pa so vam na voljo tudi odvetniki, s katerimi vsakodnevno sodelujete.

Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o.

Ljubljana, 7. 2. 2023

Vse informacije, vsebovane v tem dokumentu, so pridobljene iz javno dostopnih virov oziroma iz drugih virov, za katere se predvideva, da so verodostojni. Ta dokument je pripravljen zgolj v splošno informacijo in ni nadomestilo za pravno svetovanje. KBP ne jamči za točnost informacij in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo oziroma stroške v povezavi z vašo morebitno uporabo v tem dokumentu navedenih informacij ali zanašanje nanje.