Novi Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK)

Državni zbor Republike Slovenije je na izredni seji dne 16. 12. 2022 sprejel Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK) (v nadaljnjem besedilu: Zakon ali ZPGOPEK). Zakon je stopil v veljavo dne 28. 12. 2022.

Zakon ureja naslednje ukrepe pomoči gospodarstvu za blažitev energetske krize:

  • več oblik subvencij (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje visokih stroškov energentov (elektrike, zemeljskega plina in tehnološke pare);
  • delno povračilo nadomestila plače zaradi skrajšanja polnega delovnega časa in delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo;
  • ukrepi za izboljšanje likvidnosti podjetij.

Vlada Republike Slovenije je sprejela dodatne uredbe, ki naslavljajo odpravo energetske krize z vidika pravnih oseb, in sicer:

  1. Uredbo o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini, z veljavnostjo od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023;
  2. Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, z veljavnostjo od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023;
  3. Uredbo o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini, z veljavnostjo od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

V nadaljevanju vam predstavljamo odgovore na nekatera najbolj aktualna vprašanja o novostih, ki jih prinašajo Zakon in uredbe (prosimo kliknite spodnjo povezavo):

*****

Za dodatne podrobnosti smo vam na voljo po elektronski pošti  ali telefonu 012445500, seveda pa so vam na voljo tudi odvetniki, s katerimi vsakodnevno sodelujete.

Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o.

Ljubljana, 6. 1. 2023

 

Vse informacije, vsebovane v tem dokumentu, so pridobljene iz javno dostopnih virov oziroma iz drugih virov, za katere se predvideva, da so verodostojni. Ta dokument je pripravljen zgolj v splošno informacijo in ni nadomestilo za pravno svetovanje. KBP ne jamči za točnost informacij in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo oziroma stroške v povezavi z vašo morebitno uporabo v tem dokumentu navedenih informacij ali zanašanje nanje.