Energetska kriza – pregled najnovejših predpisov

V letu 2022 je Republika Slovenija sprejela več predpisov, ki naslavljajo odpravo energetske krize z vidika podjetij, in sicer:

  1. Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: ZPGVCEP), ki je začel veljati 10. 9. 2022 in ki je sprejet v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini (UL C št. 131 I z dne 24. 3. 2022, str. 1), nazadnje spremenjenim s Sporočilom Komisije Sprememba Začasnega okvira za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini (UL C št. 280 z dne 21. 7. 2022, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir);
  2. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti na organiziranih trgih električne energije ter emisijskih kuponov in obveznosti iz nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: ZPKEEKP), ki je začel veljati 22. 9. 2022;
  3. Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (v nadaljnjem besedilu: ZUOKPOE), z veljavnostjo od 22. 9. 2022 do 31. 12. 2025;
  4. Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (v nadaljnjem besedilu: ZNUDDVE), ki je začel veljati 1. 9. 2022;
  5. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini (v nadaljnjem besedilu: ZOP-A), ki je začel veljati 22. 9. 2022;
  6. Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi cene električne energije, z veljavnostjo od 22. 7. 2022 do 31. 8. 2023;
  7. Uredbo o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za poslovne odjemalce, z naknadno dopolnitvijo, z veljavnostjo od 30. 11. 2022 do 31. 12. 2022;
  8. Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema, z veljavnostjo od 22. 7. 2022 do 31. 8. 2023;
  9. Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, z veljavnostjo od 3. 12. 2022 do 20. 6. 2023.

Zakoni in uredbi prinašajo ukrepe na področju zagotavljanja električne energije in zemeljskega plina končnim odjemalcem, določanja najvišjih cen, varčevalnih ukrepov in varovanja ranljivejših oziroma izpostavljenih odjemalcev energije.

V nadaljevanju vam predstavljamo odgovore na nekatera najbolj aktualna vprašanja o novostih, ki jih prinaša nova ureditev, pri čemer izpostavljamo, da se prispevek osredotoča le na ukrepe namenjene gospodarskim subjektom (prosimo kliknite spodnjo povezavo):

Za dodatne podrobnosti smo vam na voljo po elektronski pošti  ali telefonu 012445500, seveda pa so vam na voljo tudi odvetniki, s katerimi vsakodnevno sodelujete.

Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o.

Ljubljana, 21. 12. 2022

 

Vse informacije, vsebovane v tem dokumentu, so pridobljene iz javno dostopnih virov oziroma iz drugih virov, za katere se predvideva, da so verodostojni. Ta dokument je pripravljen zgolj v splošno informacijo in ni nadomestilo za pravno svetovanje. KBP ne jamči za točnost informacij in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo oziroma stroške v povezavi z vašo morebitno uporabo v tem dokumentu navedenih informacij ali zanašanje nanje.