Novi Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2)

Na področju regulativnega okvirja Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) je konec leta 2018 pričela veljati Direktiva 2018/1972/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 12. 2018 o Evropskemu zakoniku o elektronskih komunikacijah (Uradni list Evropske unije št. L 321/36, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2018/1972/EU), ki narekuje potrebo po prenosu njenih določb v nacionalno zakonodajo držav članic.

Dne 10. 11. 2022 je pričel veljati novi Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/2022, v nadaljnjem besedilu: ZEKom-2), ki v zakonodajo Republike Slovenije prenaša Direktivo 2018/1972/EU in je nadomestil Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljnjem besedilu: ZEKom-1).

V nadaljevanju vam predstavljamo najbolj aktualne novosti, ki jih je prinesel ZEKom-2 (prosimo kliknite spodnjo povezavo):

*****

Za dodatne podrobnosti smo vam na voljo po elektronski pošti  ali telefonu 012445500, seveda pa so vam na voljo tudi odvetniki, s katerimi vsakodnevno sodelujete.

Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o.

Ljubljana, 15. 12. 2022

 

Vse informacije, vsebovane v tem dokumentu, so pridobljene iz javno dostopnih virov oziroma iz drugih virov, za katere se predvideva, da so verodostojni. Ta dokument je pripravljen zgolj v splošno informacijo in ni nadomestilo za pravno svetovanje. KBP ne jamči za točnost informacij in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo oziroma stroške v povezavi z vašo morebitno uporabo v tem dokumentu navedenih informacij ali zanašanje nanje.