V UPORABI NOV GRADBENI ZAKON

S 1. 6. 2022 je v uporabi nov Gradbeni zakon (v nadaljnjem besedilu: GZ-1), ki ga je Državni zbor sprejel dne 17. 12. 2021. V mesecu decembru 2021 je bila sprejeta tudi novela Zakona o urejanju prostora, zaradi česar je bil za obe noveli zakona postavljen šest mesečni rok za pričetek uporabe. V postavljenem roku so pristojni organi morali sprejeti vse ključne podzakonske akte, vsem deležnikom pa je bila v danem roku omogočena priprava na uporabo nove zakonodaje v praksi. Ali smo za uporabo novih zakonov v praksi res pripravljeni in ali so odpravljene administrativne ovire, pa bo pokazal čas po pričetku uporabe.

Stari Gradbeni zakon je bil prenovljen zaradi potrebe odprave nepotrebnih administrativnih ovir, zaradi napak in pomanjkljivosti ugotovljenih v praksi ter ugotovljenega neskladja med inšpekcijskim ukrepom odstranitve ali prepovedi uporabe objekta in ustavno pravico do spoštovanja doma.

V nadaljevanju vam predstavljamo kratek pregled ključnih sprememb, ki jih prinaša GZ-1 (prosimo kliknite spodnjo povezavo):

*****

Za dodatne podrobnosti smo vam na voljo po elektronski pošti  ali telefonu 012445500, seveda pa so vam na voljo tudi odvetniki, s katerimi vsakodnevno sodelujete.

Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o.

Ljubljana, 31. 5. 2022

 

Vse informacije, vsebovane v tem dokumentu, so pridobljene iz javno dostopnih virov oziroma iz drugih virov, za katere se predvideva, da so verodostojni. Ta dokument je pripravljen zgolj v splošno informacijo in ni nadomestilo za pravno svetovanje. KBP ne jamči za točnost informacij in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo oziroma stroške v povezavi z vašo morebitno uporabo v tem dokumentu navedenih informacij ali zanašanje nanje.