Peti protikoronski paket (PKP5)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 15.10.2020 sprejel Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) – t. i. »PKP5«.

Poglavitni ukrepi v PKP5 se nanašajo na nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka, na povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo ter na izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka in delno povrnjenega izgubljenega dohodka za samozaposlene in mikro podjetja.

V nadaljevanju vam predstavljamo odgovore na nekatera najbolj aktualna vprašanja o novostih, ki jih prinaša Zakon (prosimo kliknite spodnjo povezavo):

*****

V odvetniški družbi aktivno spremljamo dogajanje, povezano s COVID-19. Kot doslej, smo vam na voljo po elektronski pošti ali telefonu 012445500, seveda pa so vam na voljo tudi odvetniki, s katerimi vsakodnevno sodelujete.

Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o.

Ljubljana, 20.10.2020

 

Vse informacije, vsebovane v tem dokumentu, so pridobljene iz javno dostopnih virov oziroma iz drugih virov, za katere se predvideva, da so verodostojni. Ta dokument je pripravljen zgolj v splošno informacijo in ni nadomestilo za pravno svetovanje. KBP ne jamči za točnost informacij in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo oziroma stroške v povezavi z vašo morebitno uporabo v tem dokumentu navedenih informacij ali zanašanje nanje.