Presoja ustavnosti interventnih ukrepov, ki spreminjajo Gradbeni zakon

Ustavno sodišče Republike Slovenije je dne 2.7.2020 v obravnavo sprejelo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. člena ZIUOOPE (PKP-3) v povezavi s četrtim odstavkom 100.d člena, 100.e in 100.f členom ter drugim odstavkom 100.g člena ZIUZEOP (PKP-1). Do dokončne odločitve je Ustavno sodišče izvrševanje navedenih členov zadržalo. Sklep je dostopen na naslednji povezavi.

Z navedenimi členi so bile začasno, tj. do 31.12.2020, spremenjene določbe Gradbenega zakona (v nadaljnjem besedilu: GZ) in sicer na način, da olajšujejo pogoje za začetek gradnje (zlasti člen 100.f ZIUZEOP, ki kot relevanten trenutek za začetek gradnje in drugih posegov šteje dokončnost in ne pravnomočnost gradbenega dovoljenja) ter da predpisujejo dodatne pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: NVO) v postopkih za izdajo gradbenih dovoljenj (glej zlasti člene 100.f, 100.g ter 100.d ZIUZEOP). Pobudniki so v pobudi zatrjevali predvsem, da naj bi izpodbijane določbe omogočale izdajo gradbenih dovoljenj v integralnem postopku – postopek izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje – tudi brez sodelovanja NVO. Ustavno sodišče je ocenilo, da lahko gradnja objektov po spremenjeni zakonodaji povzroči težko popravljive škodljive posledice in spremembe za okolje in prostor, ki naj bi jih bilo težko oz. nemogoče odpraviti (točka 20). Ustavno sodišče je posledično do svoje končne odločitve zadržalo izvrševanje zgoraj navedenih členov, kar glede na sklep Ustavnega sodišča pomeni, »da lahko NVO v integralnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja sodelujejo pod pogoji, ki jih določa GZ« (točka 21).

* * * * *

V odvetniški družbi aktivno spremljamo dogajanje, povezano s COVID-19. Kot doslej, smo vam na voljo po elektronski pošti  ali telefonu 012445500, seveda pa so vam na voljo tudi odvetniki, s katerimi vsakodnevno sodelujete.

Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o.

Ljubljana, dne 15.7.2020

Vse informacije, vsebovane v tem dokumentu, so pridobljene iz javno dostopnih virov oziroma iz drugih virov, za katere se predvideva, da so verodostojni. Ta dokument je pripravljen zgolj v splošno informacijo in ni nadomestilo za pravno svetovanje. KBP ne jamči za točnost informacij in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo oziroma stroške v povezavi z vašo morebitno uporabo v tem dokumentu navedenih informacij ali zanašanje nanje.