Tretji protikoronski paket – IZOOPIZG

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 29.5.2020 sprejel Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG, v nadaljnjem besedilu: Zakon), ki velja od dne 31.5.2020.

Namen Zakona je omogočiti pospešen zagon pomembnih investicij v Republiki Sloveniji v najkrajšem možnem času po koncu epidemije COVID-19, in sicer tako, da se pospeši izvedba pomembnih investicij države, občin in zasebnega sektorja na ključnih investicijskih sektorjih, kar vodi v hitrejše okrevanje slovenskega gospodarstva.

Zakon določa (i) kriterije za določitev pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji, (ii) način delovanja in koordinacijo v postopkih pridobivanja dovoljenj, mnenj in odločitev na podlagi področnih predpisov ter (iii) pogoje za odpravo ovir in učinkovito izvedbo pomembnih investicij.

V nadaljevanju vam predstavljamo odgovore na najbolj aktualna vprašanja o novostih, ki jih prinaša trenutna ureditev (prosimo kliknite na spodnjo povezavo):

* * * * *

V odvetniški družbi aktivno spremljamo dogajanje, povezano s COVID-19. Kot doslej, smo vam na voljo po elektronski pošti  ali telefonu 012445500, seveda pa so vam na voljo tudi odvetniki, s katerimi vsakodnevno sodelujete.

Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o.

Ljubljana, dne 2.6.2020

 

Vse informacije, vsebovane v tem dokumentu, so pridobljene iz javno dostopnih virov oziroma iz drugih virov, za katere se predvideva, da so verodostojni. Ta dokument je pripravljen zgolj v splošno informacijo in ni nadomestilo za pravno svetovanje. KBP ne jamči za točnost informacij in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo oziroma stroške v povezavi z vašo morebitno uporabo v tem dokumentu navedenih informacij ali zanašanje nanje.