Bistveni ukrepi v zvezi z epidemijo in njenim preklicem

Vlada Republike Slovenije je dne 14. 5. 2020 z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena dne 12. 3. 2020. Odlok je začel veljati dne 15. 5. 2020, uporablja pa se od dne 31. 5. 2020.

S preklicem epidemije tako večina ukrepov iz protikorona paketov velja zgolj še do dne 31. 5. 2020. Za vas smo zato pripravili kratek pregled bistvenih ukrepov v zvezi z epidemijo virusa SARS-CoV-2 (COVID-19) za prebivalce in gospodarstvo Republike Slovenije.

Pregled med drugim zajema ukrepe s področja bančništva in financ, ukrepe za izboljšanje likvidnosti gospodarstva, ukrepe za ohranitev delovnih mest in delovanja podjetij, ukrepe za izboljšanje socialnega položaja ljudi ter mnoge druge.

(prosimo kliknite na spodnjo povezavo)

* * * * *

V odvetniški družbi aktivno spremljamo dogajanje, povezano s COVID-19. Kot doslej, smo vam na voljo po elektronski pošti ali telefonu 012445500, seveda pa so vam na voljo tudi odvetniki, s katerimi vsakodnevno sodelujete.

Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o.

Ljubljana, dne 19.5.2020

 

Vse informacije, vsebovane v tem dokumentu, so pridobljene iz javno dostopnih virov oziroma iz drugih virov, za katere se predvideva, da so verodostojni. Ta dokument je pripravljen zgolj v splošno informacijo in ni nadomestilo za pravno svetovanje. KBP ne jamči za točnost informacij in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo oziroma stroške v povezavi z vašo morebitno uporabo v tem dokumentu navedenih informacij ali zanašanje nanje.