Protikorona paket 1 – Q & A

Državni zbor je na seji dne 28.4.2020 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – ZIUZEOP-A (v nadaljnjem besedilu tudi: Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 1.5.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Spremenjeni 22., 26., 28., 33., nova 33.a in 33.b, 34., 35., 37., 38., 58., novi 61.a in 102. člen se uporabljajo od 13.3.2020, spremenjena 69. in 108. člen pa od 11.4.2020.

Zakon se nanaša na ukrepe s področij (1) odloga plačila kreditnih in drugih obveznosti, (2) delovnih razmerij in socialnih prispevkov, (3) zdravstvenega in socialnega varstva, (4) izvršbe, insolventnosti in drugih finančnih obveznosti ter (5) drugih področij.

Ob primerjavi trenutno veljavnega Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu tudi: ZIUZEOP) ter njegovih zadnjih sprememb in dopolnitev, predstavljamo odgovore na najbolj aktualna vprašanja o novostih ukrepov, ki jih prinaša bodoča ureditev (prosimo kliknite na spodnjo povezavo):

* * * * *

V odvetniški družbi aktivno spremljamo dogajanje, povezano s COVID-19. Kot doslej, smo vam na voljo po elektronski pošti  ali telefonu 012445500, seveda pa so vam na voljo tudi odvetniki, s katerimi vsakodnevno sodelujete.

Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o.

Ljubljana, dne 29.4.2020

 

Vse informacije, vsebovane v tem dokumentu, so pridobljene iz javno dostopnih virov oziroma iz drugih virov, za katere se predvideva, da so verodostojni. Ta dokument je pripravljen zgolj v splošno informacijo in ni nadomestilo za pravno svetovanje. KBP ne jamči za točnost informacij in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo oziroma stroške v povezavi z vašo morebitno uporabo v tem dokumentu navedenih informacij ali zanašanje nanje.