Odredba predsednika Vrhovnega sodišča RS (z dne 30.3.2020)

Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je dne 30.3.2020 na podlagi 4. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) izdal odredbo, s katero je dodatno opredelil postopke, ki se ne štejejo za nujne zadeve v času trajanja epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), in podal druge ukrepe v zvezi z delovanjem sodišč.

Za nujne zadeve se od 31.3.2020 dalje med drugim ne štejejo:

  • zadeve prisilne poravnave in stečaja;
  • upravni spori po Zakonu o informacijskem pooblaščencu;
  • upravni spori po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;
  • upravni spori po Zakonu o kmetijskih zemljiščih;
  • v zadevah zavarovanja, dejanja, ki zahtevajo osebne stike izvršiteljev, udeležencev in drugih oseb v teh postopkih in oprava teh dejanj ni nujna zaradi odvrnitve nevarnosti za življenje in zdravje ljudi ali premoženja večje vrednosti;
  • menični in čekovni protesti ter menične tožbe.

Dodatno je z odredbo urejena tudi (i) omejitev dostopa do sodišča, (ii) možnost izključitve javnosti iz glavne obravnave in (iii) omejitev narokov v nujnih zadevah. Vsi razpisani naroki v zadevah, ki ne spadajo med nujne zadeve, se prekličejo. Več informacij o omejitvah iz predmetnega odstavka lahko preberete neposredno v odredbi, in sicer na tej povezavi do spletne strani Uradnega lista RS.

Odredba velja do javno objavljenega preklica predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, vendar najdlje do 1.7.2020.

* * * * *

V odvetniški družbi aktivno spremljamo dogajanje, povezano s COVID-19. Kot doslej, smo vam na voljo po elektronski pošti  ali telefonu 012445500, seveda pa so vam na voljo tudi odvetniki, s katerimi vsakodnevno sodelujete.

Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o.

Ljubljana, dne 31.3.2020

 

Vse informacije, vsebovane v tem dokumentu, temeljijo na veljavni zakonodaji, oziroma so pridobljene iz javno dostopnih virov oziroma iz drugih virov, za katere se predvideva, da so verodostojni. Ta dokument je pripravljen zgolj v splošno informacijo in ni nadomestilo za pravno svetovanje. KBP ne jamči za točnost informacij in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo oziroma stroške v povezavi z vašo morebitno uporabo v tem dokumentu navedenih informacij ali zanašanje nanje.