O nas

Moderna odvetniška družba s tradicionalnimi vrednotami

Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o. je na trgu uveljavljena odvetniška družba, s celovito ponudbo odvetniških storitev na izbranih pravnih področjih gospodarskega in civilnega prava.
V naši odvetniški družbi zagotavljamo odvetniške storitve na izbranih pravnih področjih gospodarskega in civilnega prava. Delitev dela po področjih in sektorjih nam omogoča celovito in poglobljeno razumevanje poslovanja naših strank in trgov, na katerih delujejo.

Naše stranke cenijo hiter odziv, strokoven pristop ter k poslovnim ciljem usmerjen način razmišljanja odvetnikov naše odvetniške družbe.

Preko mreže sodelujočih odvetniških pisarn iz tujine lahko ponudimo pravno pomoč strankam tudi v pravnih zadevah izven Slovenije. Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o. je tudi ena izmed ustanovnih članic Združenja Adriala, združenja neodvisnih odvetniških družb, ki imajo sedež v 9 različnih jurisdikcijah Balkanske regije (Albanija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Kosovo, Makedonija, Črna gora, Srbija, Slovenija).

Spoznajte našo ekipo

Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o. so visoko cenjeni pravni strokovnjaki, s širokimi izkušnjami in vrhunskim pravnim znanjem. Odvetnike naše družbe odlikujejo ambicioznost, predanost, strokovnost, izpopolnjenost po najvišjih mednarodnih standardih in pripravljenost na soočanje z izzivi domačega in mednarodnega pravnega ter ekonomskega okolja. Specializacija nam omogoča, da smo najboljši na specifičnih področjih prava, ki postajajo vedno bolj kompleksna. Pri reševanju pravnih zadev sodelujemo z zunanjimi svetovalci kot so revizorji, davčni svetovalci in notarji, v zadevah z mednarodnim elementom pa nam koristijo naša partnerstva in sodelovanja s tujimi strokovnjaki in odvetniškimi družbami.

Partnerji

mag. Matej Kavčič
Partner

matej.kavcic@kbp.si
+ 386 1 244 55 00

mag. Simon Bračun
Partner

simon.bracun@kbp.si
+ 386 1 244 55 00

Aleksandra Mitić LL M
Partner

aleksandra.mitic@kbp.si
+ 386 1 244 55 00

mag. Igor Angelovski
Partner

igor.angelovski@kbp.si
+ 386 1 244 55 00

Odvetniki

mag. Jana Božič
Odvetnica

jana.bozic@kbp.si
+ 386 1 244 55 00

Peter Malis
Odvetnik

peter.malis@kbp.si
+ 386 1 244 55 00

Rok Jerovšek LL M
Odvetnik

rok.jerovsek@kbp.si
+ 386 1 244 55 00

Odvetniški kandidati

Špela Juratovec
Odvetniška kandidatka

spela.juratovec@kbp.si
+ 386 1 244 55 00

Odvetniški pripravniki

Jernej Orešek
Odvetniški pripravnik

jernej.oresek@kbp.si
+ 386 1 244 55 00

Dinar Rahmatullin
Odvetniški pripravnik

dinar.rahmatullin@kbp.si
+ 386 1 244 55 00

Kaja Reščič
Odvetniška pripravnica

kaja.rescic@kbp.si
+ 386 1 244 55 00

Tevž Žižak
Odvetniški pripravnik

tevz.zizak@kbp.si
+ 386 1 244 55 00

Janja Končan
Odvetniška pripravnica

janja.koncan@kbp.si
+ 386 1 244 55 00

Ana Bonča
Odvetniška pripravnica

ana.bonca@kbp.si
+ 386 1 244 55 00

Strokovni sodelavci

Lara Matan
Strokovna sodelavka

lara.matan@kbp.si
+ 386 1 244 55 00

Luka Zust
Strokovni sodelavec

luka.zust@kbp.si
+ 386 1 244 55 00

Sodelavci

Janja Pihlar
Business Development Manager

janja.pihlar@kbp.si
+ 386 1 244 55 00


Želite več informacij ?